Omschrijving

Voor kinderen met eindstadium nierfalen geeft een niertransplantatie met levende donor de beste prognose op het gebied van groei, cognitieve ontwikkeling en kwaliteit van leven. Hoewel donatie bij leven in jonge kinderen een uitstekende transplantaatoverleving heeft, blijft monitoring van het kind en het transplantaat van groot belang om eventuele complicaties of een verslechterende nierfunctie vroegtijdig op te kunnen sporen.


Een volwassen nier krijgt in normale toestand ongeveer 500 ml bloed per minuut, wat na transplantatie voor een klein kind neerkomt op 25% van het hartminuutvolume. Onze hypothese is dat in de maanden na transplantatie de fysiologie van het kind verandert en er zich een nieuw hemodynamisch evenwicht instelt om de gedoneerde nier van voldoende bloed te kunnen voorzien. Wanneer niet aan de verhoogde vraag voldaan kan worden bestaat het risico op hypoperfusie en functieverlies of ischemische schade van het transplantaat.


Momenteel bestaat het monitoren uit het bepalen van creatinineklaring, urineproductie, bloeddruk en vochtinname (eventueel aangevuld met echografisch onderzoek op indicatie). Deze combinatie van parameters is gezien de aanvankelijke overcapaciteit in filtratie echter niet sensitief en specifiek genoeg voor betrouwbare monitoring, vooral niet in kinderen. In klinisch studieverband doen we op de hybride OK in het Radboudumc flowmetingen (MR Velocity encoding) van aanvoerende arteriën en perfusiemetingen (MR Arterial Spin Labeling) van het niertransplantaat rondom de operatie, met een éénmalige follow-up meting na 6 maanden. Naast het verkrijgen van nieuwe inzichten in de veranderende hemodynamiek hopen we middels dit onderzoek ook bij te dragen aan nieuwe behandel- en monitoringsprotocollen voor kinderen in de periode na transplantatie.


MR Arterial Spin Labeling is een relatief nieuwe, maar veilige en non-invasieve methode voor perfusiemetingen, tot nu toe voornamelijk toegepast in het brein. Gezien signaal en daarmee beeldkwaliteit afhangen van voldoende doorbloeding moeten nieuwe toepassingen buiten het brein vooral gezocht worden in goed geperfundeerde parenchymateuze organen zoals nier en lever. Er is nog niet veel bekend over de betrouwbaarheid en consistentie van perfusiemetingen met ASL in (getransplanteerde) nieren.


Taken

Na een korte literatuurstudie zullen de belangrijkste taken binnen de stage bestaan uit:

 • Optimalisatie sequentie en beeldkwaliteit MR ASL op de hybride OK;
 • Eigen uit te voeren project: bepalen intra- en inter- sessie variatie van gemeten perfusiewaarden in gezonde volwassen vrijwilligers;
 • Postprocessing van verkregen beelden en analyse van resultaten.
 • Eindproducten van de stage bestaan uit het gebruikelijke eindverslag, een presentatie en eventueel mogelijkheden voor een publicatie.


  Klinische activiteiten

 • Bijwonen (poli-)klinische studiepatiënten van verschillende projecten;
 • Gebruik van MRI in de diagnose en behandeling van prostaatkanker ;
 • Bekijken van oncologische beeldvorming, bijwonen MDO;
 • Bijwonen MRI-geleide interventies (biopsie/cryo- of laser- ablatie);

 • Voorbehouden handelingen waar de student ervaring mee kan op doen:

 • Assisteren tijdens MRI-geleide biopsie van de prostaat in de MRI
 • Assisteren bij studiepatiënten verschillende projecten
 • Infuus prikken bij de CT/MRI

 • Onderzoeksprogramma

  Klinische stage past binnen het meerjarige onderzoeksprogramma: Circulation and Hemodynamics in Living Donation of Kidney Transplantation in Children – The CHILD-KiTC Study: MR Arterial Spin labeling in pediatric KTx Samenwerkingsproject met de (kinder) -ANE, -IC, -URO, -Nefrologie en Radiologie.

  Begeleiders

  Contact

  Contactpersoon: Tip Stille

  Tel: 024-3652282

  Email: Tip.Stille@radboudumc.nl